Ako správy o reguláciách ovplyvňujú ceny kryptomien

0
427
Medzi trhovými cenami kryptomien a správami o krokoch a zásahoch regulačných orgánov existuje silná korelácia. Túto väzbu objavila nová analýza vypracovaná Bankou pre medzinárodné zúčtovanie (Bank for International Settlements - BIS). BIS empiricky skúmala všetky správy o regulácii kryptoodvetví od začiatku roka 2015 do konca júna 2018, pričom za kritérium vzala fakt, že správu o konkrétnej aktivite priniesla agentúra Reuters. Celkom BIS identifikovala 151 takto notifikovaných aktivít regulačných orgánov a zaznamenala tiež ich nárast v priebehu rokov. Najviac ich bolo v Číne, Indii, Japonsku, Veľkej Británii a Spojených štátoch. Analýza zistila, že trhy najviac reagujú na správy o právnom štatúte kryptomien. Negatívne trhy reagujú na správy týkajúce sa zákazov, týkajúce sa možných aplikácií legislatívy o cenných papieroch na kryptoaktíva a tiež na oznámenia, že kryptomeny nebudú uznané za menu. Naopak pozitívne trhy reagovali na správy o tom, že vlády predstavili nové právne rámce už prispôsobené kryptopriestoru. Správa BIS ďalej uvádza, že silne nepriaznivý vplyv na trhy majú správy oznamujúce opatrenia prijaté v rámci boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (tzv. AML / CFT - anti-money laundering / Combating the financing of terrorism). Rovnako tak nepriaznivo pôsobia správy o ostatných intervenciách, ktoré tiež

Medzi trhovými cenami kryptomien a správami o krokoch a zásahoch regulačných orgánov existuje silná korelácia. Túto väzbu objavila nová analýza vypracovaná Bankou pre medzinárodné zúčtovanie (Bank for International Settlements – BIS).

BIS empiricky skúmala všetky správy o regulácii kryptoodvetví od začiatku roka 2015 do konca júna 2018, pričom za kritérium vzala fakt, že správu o konkrétnej aktivite priniesla agentúra Reuters. Celkom BIS identifikovala 151 takto notifikovaných aktivít regulačných orgánov a zaznamenala tiež ich nárast v priebehu rokov. Najviac ich bolo v Číne, Indii, Japonsku, Veľkej Británii a Spojených štátoch.

Analýza zistila, že trhy najviac reagujú na správy o právnom štatúte kryptomien. Negatívne trhy reagujú na správy týkajúce sa zákazov, týkajúce sa možných aplikácií legislatívy o cenných papieroch na kryptoaktíva a tiež na oznámenia, že kryptomeny nebudú uznané za menu. Naopak pozitívne trhy reagovali na správy o tom, že vlády predstavili nové právne rámce už prispôsobené kryptopriestoru.


Správa BIS ďalej uvádza, že silne nepriaznivý vplyv na trhy majú správy oznamujúce opatrenia prijaté v rámci boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (tzv. AML / CFT – anti-money laundering / Combating the financing of terrorism). Rovnako tak nepriaznivo pôsobia správy o ostatných intervenciách, ktoré tiež „limitujú interoperabilitu kryptoodvetví s regulovaným finančným systémom.“

Naopak úplne zanedbateľný vplyv na ceny kryptomien mali správy, ktoré prinášali nešpecifické či všeobecné varovania o rizikovosti kryptomien, rovnako ako správy oznamujúce možné, ale neurčité emisie digitálnych mien centrálnych bánk.

Ak sa vám páčia naše stránky, budeme radi, keď nás budete zdielať na  Twitteri. Ak si chcete kúpiť kryptomeny, tak máte na výber z viac možností v našej sekcii EXCHANGE